Rao Vặt 3D - Rao Vặt Miễn Phí - Ads Book
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Rao Vặt Miễn Phí, Rao Vặt Quảng Cáo 3D Dễ Dàng-Nhanh Chóng-Hiệu Quả-Miễn Phí
 
HomeSearchLog inRegisterXem Sản Phẩm 3DChoi Game Online

 

 THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7

Go down 
AuthorMessage
quangsonTổng số bài gửi : 2
Points : 32813
Reputation : 0
Join date : 2011-11-05

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Empty
PostSubject: THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7    THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 EmptySat Nov 05, 2011 5:05 am

***?Ô TH? M?I BÊN DÒNG SÔNG XANH***
***D? ÁN: The Green River City ***
*** BI?T TH? & NHA PH? VEN SÔNG - TRUNG TÂM TH??NG M?I-TP.M?I BÌNH D??NG ***

TÂM ?I?M ??U T? NÓNG B?NG N?M 2011
GIAO D?CH SÔI ??NG T?NG NGÀY

CÔNG B? D? ÁN GIÁ G?C THE GREEN RIVER M? R?NG CU?I CÙNG - V? TRÍ ??P NH?T D? ÁNTHÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=2&fid=Inbox&inline=1

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=3&fid=Inbox&inline=1

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=4&fid=Inbox&inline=1

-??i di?n trung tâm mua s?m th??ng h?ng 25000m2

Khu gi?i trí và d?ch v? c?ng ??ng cao c?p, các m?ng xanh c?a công viên, không khí trong lành và t??i mát ??n t? h? Sinh Thái, khu ph?c h?p th? thao ?a n?ng r?ng 25ha.
-Thêm vào ?ó là s? k?t n?i giao thông thông thoáng: g?n ???ng Qu?c l? 13, thông ??n tr??ng ??i h?c Qu?c t?. Giao thông k?t h?p " trên b?n

d??i thuy?n" m?t l?n n?a k?t h?p t?o nên s? ?a d?ng cho giao thông.Cách Thành ph? H? Chí Minh kho?ng 35km và cách trung tâm th? xã Th? D?u M?t 11km, The Green River City – thành ph? ven sông t?a l?c t?i khu ?ô th? th??ng m?i Th?i Hòa( M? Ph??c 4), Qu?n B?n Cát t?nh Bình D??ng. N?m trong t?ng th? khu quy ho?ch ?ô th? - công nghi?p d?ch v? M? Ph??c. D? án: The Green River City – thành ph? ven sông ???c thi?t k? theo phong cách c?a Singapore t?i Bình D??ng h?a h?n s? sánh ngang v?i Phú M? H?ng t?i Sài Gòn.

??t n?n nhà ph? 2 m?t ti?n ???ng là s?n ph?m ??c ?áo và duy nh?t ch? có t?i

Trung tâm th??ng m?i The Green River City.

M?i m?t c?n nhà ph? th??ng m?i 2 m?t ti?n ???ng t?i d? án có di?n tích 5x30 = 150m2 ???c thi?t k? chuyên bi?t ph?c v? cho ho?t ??ng kinh doanh th??ng m?i. Xen k? là công viên cây xanh khi?n môi tr??ng tr? lên trong lành, mát m?.Trung tâm th??ng m?i The green river city s? là n?i giao th??ng t?p n?p trên b?n d??i thuy?n; n?i ??t vàng ph? ch? - n?i kinh doanh ??c l?i, n?i v??ng nghi?p th??ng nhân.

Theo công ty C? ph?n T?c ??t T?c Vàng – ??n v? phân ph?i d? án trên cho bi?t, nhà ph? th??ng m?i 2 m?t ti?n ???ng nêu trên giá ??t có ??u t? c? s? h? t?ng d? ki?n d??i 2,5 tr/m2. D? án trên do Công ty Becamex IJC làm ch? ??u t?.

Theo thông tin c?a Công ty c? ph?n T?c ??t T?c Vàng, trong ??t m? bán này công ty ch? ??a ra m?t s? s?n ph?m ??p v? trí ??i di?n Ch? - trung tâm th??ng m?i và nhà ph? view ?ông Nam, m?t ti?n Sông xanh mát. Trong vòng 6 ngày k? t? ngày m? bán, ?ã có trên 50% s? n?n nhà ph? 2 m?t ti?n ???ng ???c khách hàng ??t gi? ch? ch?n mua.

Tr??c ?ó, trong n?m 2010 công ty c? ph?n T?c ??t T?c Vàng c?ng ?ã bán thành công 100% s? n?n nhà ph?, bi?t th? t?i d? án The Green River giai ?o?n 1,2,3.

Trong ??t bán hàng ??c bi?t này, Công ty c? ph?n T?c ??t T?c Vàng mu?n g?i l?i tri ân t?i khách hàng và cam k?t s? n? l?c h?t mình ?? mang l?i cho khách hàng s?n ph?m ch?t l??ng cao v?i giá thành v?a ph?i ?? ph?c v? ?ông ??o nhu c?u ??u t? và an c? c?a ng??i dân. Ngoài ra, Công ty còn có ch??ng trình khuy?n mãi, ?u ?ãi ??c bi?t v?i giá tr? lên ??n hàng t? ??ng.+ V?i nh?ng thành công vang d?i, t?o ra nh?ng ??t sóng ??u t? liên t?c t?i Bình D??ng, d? án Green River City gi? ?ây c?ng s? ti?p t?c thu hút ??u t? c?a nh?ng ng??i ?ã l? d?p ch?a ch?n ???c cho mình m?t ví trí t?t. Hãy nhanh chân v?i ??t m? bán 4 Block m?i, v?i v? trí c?c ??p v?i giá ch? d??i 2 tri?u/m2.

Chào bán 4 Block m?i: 5B10, 5B11, 5B12, 5B13.

S? n?i b?t c?a nh?ng Block m?i r?t rõ ràng: g?n ( và ??i di?n ) trung tâm mua s?m th??ng h?ng, khu gi?i trí và d?ch v? c?ng ??ng cao c?p, các m?ng xanh c?a công viên, không khí trong lành và t??i mát ??n t? h? Ng?c Bích, khu ph?c h?p th? thao ?a n?ng r?ng 25ha.

Thêm vào ?ó là s? k?t n?i giao thông thông thoáng: g?n ???ng Qu?c l? 13, thông ??n tr??ng ??i h?c Qu?c t?. Giao thông k?t h?p " trên b?n d??i thuy?n" m?t l?n n?a k?t h?p t?o nên s? ?a d?ng cho giao thông.

V?n là nhà ph? 2 và 3 m?t ti?n thích h?p cho kinh doanh, di?n tích 5x30=150m2/ n?n. Có r?t nhi?u c? h?i ?? ch?n cho mình m?t v? trí ??p 3 m?t ti?n, giá g?c ch? ??u t? Becamex.

B?n có b?n kho?n hay th?c m?c gì v? d? án? N?u không còn t?i sao không liên h? ngay ?? ???c ?i tham quan d? án ?? ch?n cho mình m?t v? trí ??p nh?t mà không m?t b?t k? kho?n chi phí nào?

Hãy nh?c máy ngay và g?i: 0906.885.368 ho?c 0906.020.583

Ho?c email: ductoan.nd22@gmail.com

M?i th?c m?c c?a b?n s? ???c gi?i quy?t ?? b?n có th? tin t??ng ti?n hành giao d?ch v?i chúng tôi.

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=5&fid=Inbox&inline=1

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=6&fid=Inbox&inline=1

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=7&fid=Inbox&inline=1

THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1%5f21827%5fAI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=8&fid=Inbox&inline=1

Clip: Qu?c l? 13 trên cao

https://www.youtube.com/watch?v=MJAwvFzBnTQ

Clip: Tr??ng ??i H?c Qu?c T? Th? D?u M?t

https://www.youtube.com/watch?v=BW3o_SUakNo&feature=channel_video_titleClip: Thành Ph? M?i Bình D??ng

https://www.youtube.com/watch?v=snYnnwgwe4cQuý khách vui lòng liên h?:

Bùi ??c ToànChuyên Viên T? V?n

0906.885.368

[email=Email:%20ductoan.nd22@gmail.com]Email: ductoan.nd22@gmail.com[/email]

*********************************

SÀN GIAO D?CH B?S T?C ??T T?C VÀNG

120-122 ???ng D1,P.25,Q.BÌNH TH?NH,TP HCM

Web:www.tdtv.com.vn
THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=2&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=3&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=4&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=5&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=6&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=7&fid=Inbox&inline=1THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7 Download?mid=1_21827_AI0Iw0MAAHJ2TrIEjgzgRQ2xUCs&pid=8&fid=Inbox&inline=1
Back to top Go down
 
THÔNG TIN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN DÒNG SÔNG XANH 7
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Rao Vặt 3D - Rao Vặt Miễn Phí - Ads Book :: Real Estate :: Office-Commercial For Sale - Rent - Lease-
Jump to: